Winnaars Ontwerpfestijn Water en Transformatie bekend!

30 oktober '19

Tijdens het Ontwerpfestijn in de Dutch Desing Week 2019 op het Campinaterrein zijn door architecten, designers en kunstenaars ideeën bedacht voor de uitwerking van plannen in relatie tot de klimaatopgave met de nadruk op water.

De komende jaren wordt het Campinaterrein in Eindhoven door BPD getransformeerd tot een nieuw bruisend stedelijk gebied. Water als grondstof, energieopslag, of in de openbare ruimte, speelt een prominente rol bij de herontwikkeling van het Campinaterrein. In dat kader ligt er een kans om met Campinaterrein de gehele kanaalzone gezond, klimaat-adaptief en als fijne (recreatieve) route te (her-)ontwikkelen. De ontwerpsessies tijdens het Ontwerpfestijn spelen daar direct op in. 

Deelnemersveld

Hoe draagt ontwerp en design met het thema Water en Transformatie bij aan de klimaatopgave, bewustzijn en nieuwe gebruiksfuncties? Dat was de vraag waarin Dingeman Deijs architects, Jeroen Doorenweerd, Observatorium, plein06, dvdp, studio fien dekker, Cityförstyer en Co van Griensven zich hebben verdiept. De koppeling tussen kunstenaars en architecten in vier teams was een bewuste keuze. Daar waar klimaat-adaptatie veelal neigt naar systeemdenken, raakt bewustwording vaak aan zichtbaarheid in de openbare ruimte. Het Ontwerpfestijn duurde twee dagen en net als vorig jaar was de kwaliteit van de presentaties hoog.

Wie is de winnaar?

Winnaar, gekozen door zowel het publiek als de vakjury, was de combinatie Dingeman Deijs architects / dvdp. Zij gaven een extra dimensie aan het Campinaterrein door de ‘relicten’ (kelders, fundamenten, schoorsteen) in te zetten in een systeem van water vasthouden, water zuiveren en water (her-)gebruiken op de locatie.

Ontwerpfestijn onderdeel van BPD Lab#4

BPD Lab is een programma waar ruimte is voor experiment en in gezamenlijkheid wordt gewerkt aan nieuwe denkrichtingen en de visievorming van BPD op toekomstige opgaven. Water speelt, als grondstof, als energieverbruiker, energieopslag, of in de openbare ruimte, een hoofdrol bij de herontwikkeling van het Campinaterrein. Er ligt een kans om het Campinaterrein en de gehele kanaalzone gezond en klimaat-adaptief te (her)ontwikkelen. Nu ook de Embassy of Water (Dutch Design Foundation) is gehuisvest op het Campinaterrein was een verdieping op het thema Water tijdens BPD Lab#4 een uitgelezen kans.

  Meer over events en ondernemen
  Het Campinaterrein gaat verder!