Geschiedenis van het Campinaterrein

‘De Campina’, zoals het in de Eindhovense volksmond heette, vindt zijn oorsprong in 1916. In dat jaar richten de boeren van Strijp de Coöperatieve Melkinrichting St. Joseph op. Een bestaande fabriek aan de Dommelstraat wordt omgebouwd tot een voor die tijd redelijk moderne melkinrichting. Goed voor een dagproductie van ruim 1.500 liter.

Boter, kaas en… melk

Het gaat goed met St. Joseph en op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden verhuist de fabriek in 1929 naar een nieuwe plek aan de Paradijslaan. Hier produceert de coöperatie boter, kaas en melk. Het succes zet zich voort en meer coöperatieve melkfabrieken sluiten zich aan. Zo ontstaat op 28 december 1947 de Coöperatieve Zuivelvereniging De Kempen G.A. Deze vereniging produceert op negen locaties in Brabant.

image alt

De modernste melkinrichting in Nederland

Na de oorlog neemt de bevolking in rap tempo toe en dus stijgt ook de vraag naar zuivel. Midden jaren ’50 wordt besloten om een moderne, meer efficiënte fabriek te bouwen aan de Dirk Boutslaan in Eindhoven. Op 10 april 1957 wordt de eerste paal geslagen en enkele jaren later, op 15 november 1961, wordt de nieuwe fabriek van ‘Campina’ officieel in bedrijf genomen. Het is “de grootste en modernste melkinrichting in Nederland”, die flessen melk, ijs en melkgerelateerde producten produceert. Op twee fabrieken na verhuist de hele productie van de zuivelvereniging naar de nieuwe Campina-fabriek.

Na een fusie in 1964 ontstaat de Zuid-Nederlandse Coöperatie Campina, die vanaf 2001 simpelweg onder de naam Campina verder gaat. In 2008 volgt opnieuw een fusie en heet het officieel Friesland- Campina. Maar zoals gezegd, de fabriek aan de Dirk Boutslaan blijft gewoon bekend staan als ‘de Campina’.

image alt

Een hernieuwde plek in Eindhoven

Rond 2015 is de laatste druppel melk in de fles gegaan en zijn de fabrieken leeggemaakt. Ná de zomer van 2017 is gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) de trotse eigenaar. Het voormalige Campinaterrein met een totale oppervlakte van ca. 3,5 hectare wordt een hernieuwde plek in Eindhoven waar gewoond, gewerkt en geleefd wordt.

image alt

Een verhaal over Campina

Waar 55 jaar lang bedrijvigheid troef was, heerst nu de stilte. De oordopjes die zes etmalen per week noodzakelijk waren in de productiehal zijn overbodig geworden. Maar schijn bedriegt, want vanaf 2021 verrijst hier op 3,5 hectare grond een toffe, duurzame stadswijk met tussen de 550 en 750 woningen.

Tot dan toe is oud-medewerker Jan van Kemenade (1952) de schatbewaarder die met zijn verhalen de voormalige zuivelfabriek Campina weer tot leven wekt. De laatste anderhalf jaar hield hij voor Campina toezicht op de ontmanteling. Nu resten nog slechts sporen van waar vroeger opslagtanks en machines stonden. “Als ik ‘s ochtends om kwart voor 7 alleen van de parkeerplaats naar de fabriek liep, moest ik wel even slikken. Maar die heimwee slijt. Ik kom hier een paar keer in de week om de zaak in de gaten te houden en rondleidingen te geven. Nu op verzoek van gebiedsontwikkelaar BPD.”

Lees het hele interview
Onze kijk De Caai Visie
Wat gaat er gebeuren? Planning De Caai